Inżynieryjne Doradztwo techniczne

   Projektowanie  Realizacja  Nadzór

Zespół ekspertów z różnych dziedzin

GEOLOGIA
HYDROGEOLOGIA
I HYDROTECHNIKA
GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
PODZIEMNE I TUNELOWE
WIERTNICTWO
GEOFIZYKA
GEOLOGIA INŻYNIERSKA
I GEOTECHNIKA
OCHRONA ŚRODOWISKA REKULTYWACJA
I GOSPODARKA ODPADAMI
STUDNIE GŁĘBINOWE
I URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE

O Psgg Sp. z o.o.

Firma PSGG Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym, nadzorem i realizacją prac związanych z Górnictwem, Geologią, Hydrogeologią, Wierceniami  i Ochroną Środowiska na terenie całego kraju. Prace realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Nasze usługi

^

kompleksowe usługi geologiczne i hydrogeologiczne

Realizujemy wszelkie prace w zakresie geologii i hydrogeologii w tym między innymi:

 • opinie i ekspertyzy geologiczne i hydrogeologiczne,
 • projektowanie i wykonywanie prac geologicznych,
 • projekty robót geologicznych,
 • dokumentacje geologiczne wszystkich złóż kopalin,
 • dokumentacje hydrogeologiczne wód leczniczych, termalnych i solanek,
 • wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż kopalin,
 • operaty wodnoprawne,
 • projektowanie studni głębinowych i otworów hydrotechnicznych,
 • dozór i nadzór geologiczny i hydrogeologiczny,
 • monitoring regionalny i lokalny wód.

Realizujemy wsparcie prac geologicznych i hydrogeologicznych od zakresu koncepcyjnego poprzez poszukiwanie, rozpoznawanie, dokumentowanie i eksploatację złóż wraz z nadzorem inwestycji od strony formalno-prawnej.

^

Górnicze wsparcie techniczne

Realizujemy wszelkie formy wsparcia w zakresie hydrogeologii i geologii górniczej w tym między innymi:

 • opinie i ekspertyzy górnicze,
 • opinie górniczo-geologiczne eksploatacji dokonanej i projektowanej,
 • sporządzanie projektów zagospodarowania złóż,
 • plany ruchu zakładu górniczego,
 • dokumentacje mierniczo-geologiczne,
 • operaty i bilanse eksploatowanych złóż kopalin,
 • projekty techniczne i pozwolenia wodnoprawne,
 • dozór i nadzór uprawnionego geologa górniczego.

Realizujemy wsparcie górnicze od zakresu koncepcyjnego poprzez poszukiwanie, rozpoznawanie, dokumentowanie i eksploatację złóż wraz z nadzorem inwestycji od strony formalno-prawnej. Zapewniamy wsparcie w zakresie pozyskania uprawnionych pracowników dla ruchu zakładu górniczego w tym Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego.

^

Prace Wiertnicze

Realizujemy prace wiertnicze w całym kraju, w zakresie między innymi:

 • wiercenia otworów geologicznych badawczych, hydrogeologicznych, geotechnicznych,
 • wiercenia otworów pod pompy ciepła, dla poboru wody (studnie), 
 • wiercenia pod mikropale,
 • wiercenia świdrem, koronką, gryzerem na suchu lub z płuczką wodną, bezrdzeniowo lub rdzeniowo,
 • dokumentacji wierceń i projektów wykonawczych,
 • dozór i nadzór uprawnionego geologa górniczego i mierniczego górniczego oraz geodety.

Realizujemy wsparcie dla wierceń od zakresu koncepcyjnego poprzez projektowanie, realizację i dokumentację powykonawczą wraz z nadzorem inwestycji od strony formalno-prawnej. Zapewniamy nowoczesny osprzęt i wsparcie doświadczonych pracowników. 

^

Ochrona Środowiska

Realizujemy prace w zakresie ochrony środowiska, rekultywacji i gospodarki odpadami w szczególności, w czynnych zakładach górniczych jak również na terenach pogórniczych w tym między innymi:

 • opinie i ekspertyzy środowiskowe,
 • opinie górniczo-geologiczne w zakresie szkód górniczych,
 • operaty i pozwolenia wodnoprawne,
 • projekty rekultywacji wyrobisk górniczych, hałd i nieużytków,
 • odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,
 • inwentaryzacje środowiskowe,
 • raporty oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięcia.

Realizujemy wsparcie merytoryczne i formalno-prawne przy postępowaniu w uzyskaniu decyzji środowiskowej.

^

Geologia inżynierska i Geotechnika

Realizujemy wszelkie prace w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki w tym między innymi:

 • opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • projektowanie i wykonywanie prac geologicznych,
 • projekty robót geologicznych dla rozpoznawania warunków geologiczno-inżynierskich,,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • badania gruntów dla potrzeb posadowienia obiektów mieszkalnych i przemysłowych,
 • badania nośności i zagęszczania gruntów, 
 • dozór i nadzór uprawnionych geotechników.

Realizujemy wsparcie prac geologiczno-inżynierskich od zakresu koncepcyjnego poprzez projektowanie, wiercenie, badanie i dokumentowanie wyników prac wraz z nadzorem inwestycji od strony formalno-prawnej.

^

Geofizyka

Wykonujemy profesjonalne badania geofizyczne podłoża z zastosowaniem profesjonalnej aparatury pomiarowej.

^

Badania i analizy techniczne

Badania wykonujemy w akredytowanych laboratoriach oraz instytutach naukowo-technicznych. Obejmują one miedzy innymi:

 • analizy jakościowe skał złożowych,
 • analizy jakościowe wód,
 • analizy składu zawartości pierwiastków śladowych w popiołach,
 • badania zanieczyszczeń gruntów,
 • opisy makroskopowe i mikroskopowe skał,
 • badania geotechniczne i wytrzymałościowe skał.
^

Sporządzanie ekspertyz i opinii branżowych

W zależności od potrzeb Nasi eksperci oraz biegli, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, sporządzą niezależne i rzetelne opracowania na podstawie swojego doświadczenia i dostępnych materiałów. 

^

nadzór inwestorski i inwestycyjny

Prowadzimy nadzór inwestorski i inwestycyjny nad projektami opracowanymi w Naszej firmie oraz przy zewnętrznych projektach.

Nasz kapitał to głównie eksperci posiadający wszystkie możlie kwalifikacje z dziedziny GEOLOGII i HYDROGEOLOGII, w zakresie czynności polegającej na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w zawodzie geolog określone ustawą prawo geologiczne i górnicze. Są to między innymi kwalifikacje w kategorii I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i XIII.

Posiadamy ekspertów posiadających stosowne kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, w tym uprawnionych geologów górniczych i mierniczych górniczych jak również rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego, w tym grupy XVII – zagrożenie wodne.

Masz kapitał i chcesz rozpocząć eksploatację złoża !

Skontaktuj się z Nami.

Pomożemy Ci rozpoznać, udokumentować i pozyskiwać kopalinę. Przeprowadzimy przez skomplikowane meandry przepisów i wymagań formalno-prawnych jak również zadbamy o nadzór nad inwestycją. 

Zaufaj profesjonalistom, ich wiedzy i doświadczeniu.

zarząd PSGG Sp. z o.o.

Grzegorz Miodoński  Prezes Zarządu
g.miodonski(at)psgg.com.pl

Marcin Węglarz – Wspólnik
m.weglarz(at)psgg.com.pl

Dane teleadresowe

PSGG Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 95

40-750 Katowice

NIP: 9542811998; REGON: 385398932
Nr konta: 21 1020 2313 0000 3902 0632 8613 PKO BP S.A.

Formularz kontaktowy

4 + 6 =

Realizacja:
Blaze&Steel.com